Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của thành viên chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

   • Hỗ trợ việc bán hàng
   • Liên lạc với thành viên trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;
   • Nâng cao chất lượng dịch vụ
   • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
   • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website xetot.com từ thành viên bao gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế doanh nghiệp

 

 • Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website xetot.com được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website xetot.com, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

 Ban quản lý Website xetot.com cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

 

 • Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của website xetot.com từ khi người sử dụng tiến hành cung cấp thông tin đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng yêu cầu hủy bỏ bằng cách liên hệ trực tiếp với Ban quản lý website. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của xetot.com.

 

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

 •  Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý Website xetot.com sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 04 (bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

 

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CTY TNHH TMDV Xe Tốt Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0909.016.946

Email: [email protected]

Địa chỉ liên hệ: Lầu 10, Toà nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

 • Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Trong trường hợp người sử dụng muốn tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân mà mình cung cấp, khách hàng Website xetot.com sẽ phải thực hiện các thao tác sau:
 • Khách hàng liện hệ trực tiếp vs chúng tôi qua mail [email protected] hoặc gọi hotline 0779.666.777 để được hỗ trợ giải quyết.
 • Ban quản lý xetot.com có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu này trong trường hợp nhận được yêu cầu chính đáng từ người sử dụng.

 

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên
 • Thông tin cá nhân của thành viên trên xetot.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của xetot.com Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, xetot.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Ban quản lý xetot.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại,...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý xetot.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website  cung cấp dịch vụ thương mại điện tử xetot.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
 • Email: [email protected]
 • Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
 • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán trên sàn TMĐT là 14 ngày

 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật