xetot.com - Trợ giúp người bán

Làm thế nào để đăng tin và chỉnh sửa tin?

3 Bước khá đơn giản

1. Chọn xe của bạn, cập nhật đầy đủ thông tin cho xe của ban

2. Upload ảnh cho xe và lựa chọn cấp độ quảng cáo tin đăng (bạn được chọn upload 10 ảnh cho xe, kéo và sắp xếp ảnh hiển thị cho xe)

3. Kiểm tra lại tin đăng theo cấp độ của quảng cáo và bấm vào nút Hoàn thành để kết thúc đăng tin

Quảng cáo của bạn sẽ được kiểm duyệt trong 24h