xetot.com - Trợ giúp người bán

Quy trình dành cho đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp,…) 

Để tham gia vào website xetot.com, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

• Bước 1: Đăng kí thông tin trên website xetot.com:

• Bước 2: Vào mục đăng tin, đăng bài viết giới thiệu sản phẩm

Bước 3: Sau viết đầy đủ nội dung cần đăng, nhấn vào nút đăng tin.

Bước 4: Chờ bước quản lý website xetot.com kiểm tra nội dung và cho thể hiện lên website.