xetot.com - Trợ giúp người mua

Quy trình dành cho người mua hàng 

 Bước 1: Vào trang chủ, chọn sản phẩm:

Bước 2: Tìm sản phẩm bạn cần. 

Bước 3: Bấm vào mặt hàng bạn lựa chọn

Bước 4: Liên lạc trực tiếp với người mua thông qua địa chỉ và số điện thoại đính kèm để trao đổi về phương thức giao dịch.